Chorvátsko znížilo daň z prevodu nehnuteľnosti

Od 1. januára 2017 platia v Chorvátsku nové, respektíve reformované daňové zákony. Na rozdiel od mnohých iných krajín sa jedná vo väčšine prípadov o zjednodušenie daňového systému, vrátane zníženia niektorých daňových sadzieb.

Jednou zo zmien je aj zníženie dane z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti z 5% na 4%. U nehnuteľností, ktoré sú predávané v režime DPH, zostáva v platnosti sadzba 25% DPH. (Súčasťou návrhu ďalšieho balíčka daňových úprav v roku 2018 je zníženie sadzby DPH na 24%.)

Pre úplnosť dodávame, že chorvátska vláda plánuje zavedenie dane z nehnuteľností od 1. januára 2018. Zatiaľ nie sú známe ďalšie podrobnosti ohľadom plánovanej výšky a základu dane, ani ohľadom prípadných odlišností u nehnuteľností k hlavnému bývaniu, resp. k rekreačnému užívaniu.

Viac informácií o daňových zmenách v Chorvátsku v roku 2017 nájdete na externom odkazu v AJ TU.

Aktualizácia: Od začiatku roka 2019 došlo v Chorvátsku k ďalšiemu zníženiu dane z prevodu nehnuteľnosti. Tá teraz činí 3 %. Zároveň nedošlo ani k avizovanému zavedeniu dane z nehnuteľnosti a podľa všetkých informácií sa zdá, že k nemu ani v najbližšej dobe nedôjde.

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:

Hot tips | Máme pre Vás pripravených viac než 6000 nehnuteľností z celého sveta Kompletná ponuka

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail: