Súhlas s odberom newsletteru a so spracovaním osobných údajov

Prihlasujem sa týmto k odberu newsletteru spoločnosti RELLOX, ktorý je Správcom osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov EU, a vyhlasujem výslovne, že súhlasím so zaradením mnou špecifikovanej e-mailovej adresy do databázy príjemcov newslettera.

Zaškrtnutím políčka "Chcem dostávať newsletter aj naďalej" týmto udeľujem svoj jednoznačný súhlas s tým, aby spoločnosť Rellox, čoby Správca osobných údajov, spracovávala manuálne alebo automatizovane mnou uvedené osobné údaje, tj. mnou špecifikovaná e-mailová adresa bez ďalších osobných údajov, za účelom zasielania obchodných oznámení spoločnosti Rellox.

Svoj súhlas udeľujem na dobu 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Predĺženie doby platnosti môjho súhlasu podľa tohto vyhlásenia je možné len s mojím predchádzajúcim preukázateľným písomným súhlasom.

Beriem na vedomie, že mám právo svoj súhlas s odberom newsletteru a so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať formou kliknutia na odhlasovací odkaz obsiahnutý v každom newsletteru.

Viem, že okrem práva svoj súhlas kedykoľvek odvolať mám právo na prístup k mnou poskytnutým osobným údajom (tj. pre účely zasielania newsletteru mnou špecifikovaná e-mailová adresa), že mám právo na ich úpravu, doplnenie, obmedzenie spracovania alebo ich úplný výmaz, s možnosťou sa o výmaze presvedčiť.

Tento súhlas udeľujem v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR).

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:

Hot tips | Máme pre Vás pripravených viac než 6000 nehnuteľností z celého sveta Kompletná ponuka

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail: