Služby pre kupujúcich

 • Výber z najväčšej databázy zahraničných realít.
 • Poradenstvo a konzultácie pri výbere vhodnej lokality na kúpu nehnuteľností v zahraničí podľa požiadaviek klienta.
 • Informujeme klienta o legislatívnych, daňových a investičných predpokladoch kúpy a užívaní nehnuteľnosti v zahraničí.
 • Výber vhodných nehnuteľností podľa požiadaviek klienta.
 • Zabezpečenie osobnej prehliadky vybraných nehnuteľností v zahraničí.
 • Príprava podkladov na kupované nehnuteľnosti – napr. výpis z katastra, projektová dokumentácia, prevádzkové náklady atď.
 • Príprava zmluvných dokumentov – rezervačná zmluva, zmluva o budúcej zmluve, kúpna zmluva.
 • Zabezpečenie prekladov zmluvných dokumentov.
 • Právna analýza zmluvných dokumentov a podkladov k nehnuteľnosti so zreteľom na záujmy klienta.
 • Poradenstvo pri financovaní.
 • Zabezpečenie podpisu zmluvných dokumentov a ich následný vklad do katastra nehnuteľností.
 • Zabezpečenie bezpečného prevodu kúpnej ceny – napr. zriadenie zvereneckého účtu, bankové prevody, akreditívy, bankové šeky atď.
 • Odovzdanie nehnuteľnosti.
 • Prehlásenie energií.
 • Asistencia pri prihlásení klienta na relevantné úrady a inštitúcie.
 • Ďalšia asistencia a služby na základe dohody s klientom.

Hot tips | Máme pre Vás pripravených viac než 6000 nehnuteľností z celého sveta Kompletná ponuka

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail: