Kúpa nehnuteľnosti v Španielsku

Podmienky kúpy nehnuteľnosti pre občanov EÚ - fyzické a právnické osoby - sú úplne otvorené, v Španielsku nie sú stanovené žiadne legislatívne prekážky pre investorov. Predpokladom pre prevod vlastníctva je získanie španielskeho daňového čísla NIE. Dokladom o vlastníctve je notárska zápisnica o vlastníctve nehnuteľnosti Escritura de compraventa.

Jednorazové dane a poplatky spojené s kúpou nehnuteľnosti

V prípade kúpy novej nehnuteľnosti platí kupujúci DPH vo výške 4%. V prípade kúpy staršej nehnuteľnosti platí kupujúci daň z prevodu nehnuteľnosti vo výške 7 až 10%. Notárske poplatky a ďalšie prevodové poplatky činia cca 3% z kúpnej ceny nehnuteľnosti. Realitná provízia je vo výške 3% + DPH.

Pravidelné poplatky spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti

V prípade, že sa jedná o nehnuteľnosť v rámci komplexu / rezortu platí vlastník nehnuteľnosti tzv. Comunidad (upratovanie spoločných priestorov, stráženie, úprava záhrad, čistenie bazéna apod., vrátane fondu opráv) - výška týchto poplatkov závisí na kvalite projektu a poskytovaných služieb.

Služby a energie - voda, elektrina, plyn, telefón

Daň z nehnuteľnosti je odvodená z tabuľkových hodnôt nehnuteľnosti podľa databázy miestneho úradu. Presná výška záleží na konkrétnej nehnuteľnosti a jej umiestnení.

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:

Hot tips | Máme pre Vás pripravených viac než 6000 nehnuteľností z celého sveta Kompletná ponuka

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail: